Księgowość dla spółki z o.o.

Polscy przedsiębiorcy chętnie wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako formę prowadzenia działalności gospodarczej. Niski kapitał zakładowy, brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz szybka i prosta rejestracja to tylko niektóre z zalet tej spółki kapitałowej. Jak wygląda księgowość dla spółki z o.o.?

Jaką księgowość prowadzi spółka z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek prowadzić swoją księgowość na podstawie ustawy o rachunkowości. Dotyczy to zarówno podmiotów oczekujących na wpis w KRS (tzw. spółki w organizacji), jak i spółek już zarejestrowanych.

Ustawa o rachunkowości wprowadza pełną księgowość, która jest znacznie bardziej co restrykcyjna niż jej uproszczone formy (np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowa księga przychodów i rozchodów). Pozwala jednak na precyzyjne śledzenie wszystkich przepływów pieniężnych w firmie. Przy podmiotach działających na niewielką skalę może wydawać się to utrudnieniem, ale pełna księgowość dla spółki z o.o. operującej na dużym obszarze lub poprzez wiele zakładów jest niezastąpiona.

Pełna księgowość w spółce to nie tylko dostęp do szczegółowej ewidencji, ale także możliwość przygotowywania dokładnych analiz ekonomicznych i wytyczania kierunków rozwoju podmiotu.

Jak musi wyglądać księgowość dla spółki z o.o.?

Księgowość dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie jeden rejestr, ale szereg wzajemnie uzupełniających się dokumentów i zestawień wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Składają się na nią:

  • dziennik;
  • księga główna;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
  • inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów.

Ustawodawca wprowadził szereg wymagań względem pełnej księgowości. Przede wszystkim musi być ona prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Dodatkowe restrykcje pojawiają się w zakresie ewidencjonowania różnego rodzaju zdarzeń i zakresu poszczególnych elementów ksiąg. Informacje gromadzone w ramach księgowości są wykorzystywane do sporządzenia sprawozdania finansowego. Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe składa się wyłącznie w formie elektronicznej do KRS lub Szefa KAS, w zależności od klasyfikacji podmiotu.

Czy księgowość dla spółki z o.o. można prowadzić samodzielnie?

Choć obowiązujące przepisy nie wymagają, aby pełną księgowość prowadziło za firmę biuro rachunkowe, w praktyce przedsiębiorcy niemal nigdy nie podejmują się tego obowiązku. Stopień złożoności przepisów regulujących rachunkowość jest na tyle duży, że samodzielne prowadzenie rejestrów jest praktycznie niemożliwe. O błędy nietrudno, a sankcje za błędy w księgowości są surowe i obejmują nawet pozbawienie wolności do lat 2, stosownie do art. 77 ustawy o rachunkowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która chce dynamicznie się rozwijać, powinna rozważyć outsourcowanie usług w zakresie księgowości  firmy zewnętrznej. Bieżąca obsługa wykwalifikowanych specjalistów to gwarancja należytej i terminowej realizacji obowiązków ustawowych.

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *